delfin3
delfin3
Radio Daruvar 2
IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE PČELARA PAKRAC LIPIK

Izabrano novo vodstvo; pokreću se izmjene statuta Udruge

11.10.2021. 14:23 | 562 pregleda | Vijesti

Na izbornoj skupštini Udruge pčelara održanoj u večernjim satima u subotu 9. listopada u Pakracu, najznačajnija tema bila je izmjena statuta Udruge u pokretanje koje se želi krenuti radi prošlogodišnjeg iznimno lošeg odaziva članova upravnog odbora na sastanke.

Piše:
Tomislav Ević

Iako je to djelomično radi pandemije i epidemioloških preporuka, tendencija pasivnosti dijela članstva Upravnog odbora i neodazivanje na sastanke seže i u vrijeme prije pandemije što je samo kulminiralo prošle godine. Glavna promjena statuta Udruge bit će u broju članova Upravnog odbora čime će se spriječiti problemi s nedostatkom kvoruma na sastancima. Statut će se mijenjati nekom drugom prilikom jer za razliku od izborne skupštine gdje je za izbor potrebna samo trećina članova, za izmjenu statuta potrebna je natpolovična većina članova Udruge naveo je predsjednik Androić.

Također, izabrano je novo vodstvo Udruge koje će sada biti sljedećeg sastava: predsjednik Robert Androić, tajnik Robert Vinkler, blagajnik Robert Rendić, paški povjerenik Tihomir Martinović, nadzorni odbor će činiti Josip Tome, Marijan Kubalek i Goran Sašić (predsjednik NO-a), a Upravni odbor Vinko Saleta (predsjednik), Tihomir Brkić (tajnik), Boris Risek (blagajnik), Mladen Škorić, Ružica Nezić i Žarko Stojanović. Predsjednik Androić kao i blagajnik Robert Rendić naglasili su da će svoje dužnosti obnašati samo do sljedeće skupštine nakon koje se nemaju više namjeru kandidirati te da bi bio red da te dužnosti preuzmu drugi članovi. Također su izabrani i zastupnici Udruge u skupštini Hrvatskog pčelarskog saveza u sastavu Androić, Vinkler, Sašić i Saleta.

Iako je 2020. bila loša što se tiče medonosne paše Udruga pčelara Pakrac-Lipik podijelila je za početak školske godine med svim osnovnim školama i dječjim vrtićima na području Pakraca i Lipika, a po prvi puta i udruzi roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika te pedijatrijskom odjelu OŽB Pakrac. Radi loše paše upućene su zamolbe gradovima Pakracu i Lipiku da im se prenamjene sredstva za sufinanciranju kupovine šećera za prihranu pčela koje su pozitivno riješene, a novac je podijeljen članovima u svrhu nabavke šećera za prihranu pčela. Prilikom vrcanja po povoljnijim cijenama nabavljana je ambalaža za med, kada je došlo vrijeme za liječenje pčela protiv varoe lijekovi su nabavljani preko pakračke Veterinarske stanice, a s Udrugom pčelara Zlatna Dolina organizirali su 11. županijsko ocjenjivanje meda koje je održano u Požegi.

Osim pasivnosti pojedinih članova UO Udruge, Androić smatra poraznom i činjenicu da je prošle godine samo osam članova Udruge predalo uzorke za 11. županijsko ocjenjivanje meda dodavši da je ove godine situacija nešto bolja jer je uzorke predalo trinaest pčelara. Njihovi će medovi biti ocijenjeni na županijskom ocjenjivanju meda koje će biti dijelom manifestacije Slavonski banovac koja će se održati 16. listopada u Pakracu, a Udruga pčelara Pakrac - Lipik ocjenjivanje će organizirati s prijateljskom Udrugom pčelara Zlatna dolina iz Požege i uz podršku Požeško-slavonske županije. Nažalost, rekao je Androić, nisu ni 2020. bili prisutni na skupštini HPS-a u Zagrebu, a na inicijativu na skupštini prisutnih članova, Udruga planira prestati s praksom prikupljanja članarina za HPS od čega su se ogradile i neke druge udruge koje nisu željele biti odgovorne i prozivane za nešto što je u biti posao Saveza. Članarine, naravno one neplaćene od strane članova Udruge pčelara Pakrac-Lipik, također su bile predmet rasprave, jer su na skupštini prisutni članovi smatrali da oni među njima koji ne plaćaju članarinu nisu zaslužili biti dijelom udruge te da činom neplaćanja članarine pokazuju nepoštovanje prema ostalim članovima kao i prema samoj Udruzi čiji su članovi.

Udruga financijski posluje uredno; u 2020. prihodi su im iznosili 34.380 kuna, rashodi 28.036 kuna dok je stanje računa na 31. prosinac iznosilo 10.289 kuna, uz napomenu da su rad udruge potpomogli Grad Lipik s 11.000 kuna i Grad Pakrac sa 6.000 dok je glavnina ostalih proračunskih sredstava namaknuta članarinama. Osim uobičajenih planova rada za narednu godinu koje se sastoje od organizirane nabave ambalaže i lijekova,  zamjene voska za satnu osnovu ( g. Repić se time više ne bavi), organizacije županijskog ocjenjivanja, sudjelovanja u gradskim i županijskim manifestacijama istaknuta je i naglašena potreba upisa pčelinjaka na području Pakraca i Lipika (posebno ljudi koji nisu članovi udruge) te izrade katastra paša za područje dvaju gradova.